Gieterij Bennink en Ten Cate

Algemeen Directeur ad interim.

Mijn verantwoordelijkheid was de organisatie in een financiële stabiele positie te brengen. De organisatie heeft onder invloed van tegenvallende resultaten financieel een zware tijd. Door gerichte aandacht aan cash flow, productieoptimalisatie en overleg met crediteuren wordt gestreefd naar een stabiele situatie. Door recente reorganisatie, kostenbeheersing en teambuilding is resultaat aanzienlijk verbeterd en is er een positief resultaat.

Sinds januari 2012 in Raad van Advies.

Vorige project:

Volgend project: