(her)structurering bedrijfsvoering

Is er sprake van een veranderende markt? Heeft u te maken met een te snelle groei van uw bedrijf? Zijn uw concurrenten aan het bewegen?

“Regeren is vooruitzien” zegt een Nederlands spreekwoord. Het nadrukkelijk in kaart brengen van de factoren die uw markt mogelijk zullen veranderen, het succes van (een van uw) producten vragen om een strategische heroriëntatie.

Met oog voor uw bestaande organisatie, het geloof dat uw personeel meer kan dan ze nu doen, het bepalen van de “eigenheid” van uw bedrijf. Met die waarden in gedachten ben ik in staat het bedrijf snel te doorgronden en met een gerichte aanpak het herpositioneren binnen de gekozen strategie. Mijn brede marktkennis, mijn internationale ervaring en analytische vaardigheden zijn hierbij van grote waarde en kan ik de rol van CRO (Cooperate Restructuring Officer) naar verwachting van het management invullen.